Font iCiel Việt hóa

Font iCiel Việt hóa  Bộ font này hiện tại đã được cập nhật 186 font, nhiều nhất trong các font mà bạn tìm kiếm trên google .Cập nhật ngày 11.09.2021 :Font iCiel Be Cool Việt hóa (+ Swashes) Be Cool là một font chữ viết tay dễ thương với bộ ký tự thay thế (AZ, az) và một bộ bổ sung các dấu nháy và đồ trang trí để giúp trang trí văn bản của bạn.Font chữ iCiel Be Cool Việt hóa này bao gồm: - AZ, az, số và dấu chấm câu - Hỗ trợ đa ngôn ngữ - Hàng chục chữ ghép mang lại cảm giác viết tay chân thựcSử dụng Be Cool trong bất kỳ thiết kế nào cần cảm giác viết tay, chẳng hạn như chữ ký, ghi chú và trích dẫn, biểu trưng và thương hiệu.Font iCielBC Bostly Script Việt hóaFont iCielBC Bostly Script Việt hóa miễn phí nằm trong bộ font iCiel Nam Kỳ Diễn Ca được Việt hóa và chia sẻ miễn phí bởi iCiel.Font Bostly lấy cảm hứng từ kiểu chữ xưa cũ trên thiết kế áp phích / bao bì và nhãn xe từ những năm 1920 đến những năm 1980.Nó đi kèm với m…
Read more about Font iCiel Việt hóa
  • 0