Font Be Vietnam Pro

Be Vietnam Pro là một Neo Grotesk rất phù hợp với các công ty công nghệ và các công ty khởi nghiệp. Chúng tôi đã cải tiến các mẫu chữ tiếng Việt với các hình thức thích ứng với dấu phụ và thiết kế chúng để dễ đọc nhất. Để đóng góp, hãy xem github.com/bettergui/BeVietnamPro.   Download tại đây: https://adsnew.net/oPKJYW Nếu bạn không thể tải được, bạn có thể comment email để nhóm mình gửi file cho bạn nha, thời gian chờ sẽ từ 10 phút đến 1h sau khi nhận được yêu cầu . Xem hướng dẫn download file tại ban365.net ở Video ở dưới Bộ font này gồm Font BeVietnamPro-Black Font BeVietnamPro-BlackItalic Font BeVietnamPro-Bold Font BeVietnamPro-BoldItalic Font BeVietnamPro-Italic Font BeVietnamPro-Light Font BeVietnamPro-LightItalic Font BeVietnamPro-Medium Font BeVietnamPro-MediumItalic Font BeVietnamPro-Regular Font BeVietnamPro-SemiBold Font BeVietnamPro-SemiBoldItalic Font BeVietnam…
Đọc thêm
  • 0